Sikerrel zárult a vidékfejlesztési program társadalmi egyeztetése

A közelmúltban zárult a Vidékfejlesztési Program (VP) és a dokumentumhoz
kapcsolódó Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) társadalmi
egyeztetése. A hamarosan lezáruló tervezési folyamat és az Európai
Bizottsággal folytatott egyeztetések végére tehet pontot a program
brüsszeli elfogadása idén júniusban.

A programmal kapcsolatos véleménynyilvánításra a
Miniszterelnökség Kecskeméten szakmai fórumot szervezett, amelynek célja
a VP és az SKV széleskörű megismertetése volt. Viski József
agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár
köszönetet mondott minden civil szervezetnek és a magánszemélynek, akik
javaslataikkal segítették a program tervezését, a végleges változat
kialakítását. A helyettes államtitkár elmondta, hogy a vidékfejlesztési
források miniszterelnökségi koordinációja a korábbiaknál lényegesen
átláthatóbb, és hatékonyabb forráselosztást tesz lehetővé, hiszen a
többi operatív program végrehajtásáért is a Miniszterelnökség felel az
előttünk álló időszakban. Hozzátette: az Agrár-vidékfejlesztésért
Felelős Államtitkárság kecskeméti működése garancia arra, hogy a vidéken
élőkhöz minél közelebb, a vidéki emberek aktív közreműködésével
szülessenek a döntések. A napi munkában, illetve a Brüsszellel, a
társszervezetekkel és az agrártárcával történő együttműködés továbbra is
hatékony, a költözés a VP tervezésében sem okozott fennakadást.

A kormány legfontosabb célkitűzése, hogy a munkaerő-igényes ágazatok
fokozottabb támogatása mellett a 2014-2020-as ciklusban megerősödjenek a
mikro-, kis- és közepes gazdaságok, javuljon a magyar vidék
megtartó-képessége. Ennek elérése érdekében minél több vállalkozást,
magánszemélyt és civil szervezetet kíván bevonni a vidékfejlesztésbe.

Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős
helyettes államtitkár a fórumon emlékeztetett rá: nagy az érdeklődés a
2020-ig rendelkezésre álló, mintegy 1250 milliárd forintos forrást
jelentő program pályázatai iránt. Ugyanakkor a sikeres
forrásfelhasználás egyik legfontosabb feltétele a vidékfejlesztésben
érdekelt valamennyi szereplő közötti aktív, rendszeres párbeszéd és
együttműködés.

Az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokról szólva Mezei Dávid
elmondta, néhány ponton jelentkezik nézetkülönbség a két fél között,
ilyen az öntözéses gazdálkodás kérdése is. Az öntözött területek
növelése érdekében a magyar kormány továbbra is kitart álláspontja
mellett, hiszen az öntözés kiterjesztése nem veszélyezteti a hazai
vízkészleteket, ugyanakkor a kertészeti ágazat és más növénytermesztő
ágazatok fejlesztéséhez nélkülözhetetlen.

A LEADER program az új ciklusban is eléri az országos lefedettséget,
és a kormány – az uniós jogszabályokkal összhangban – a rendelkezésre
álló források 5 százalékát fordítja erre a célra. A Bizottság ezt
kevesli és a LEADER források növelését követeli. A kormányzat ezzel
szemben kitart amellett, hogy a vidékfejlesztési források minél nagyobb
részét közvetlenül a magyar vidék, a hazai agrárvállalkozások kapják
meg.

Mezei Dávid hozzáfűzte, a mai rendezvény sikere, a megjelentek nagy
száma is azt bizonyítja a kormány számár, hogy helyes döntés volt
Kecskemétre helyezni a vidékfejlesztési államtitkárságot, hiszen így az
érdekeltek jóval hatékonyabban tudják érdekeiket érvényesíteni a program
társadalmi egyeztetésén.

Az új programozási időszak első vidékfejlesztési pályázatai a nyár
folyamán várhatóak. A 2007-2013-as ciklus zárásához kapcsolódóan, a
visszaáramló összegek maradéktalan felhasználását néhány hamarosan
megnyíló pályázattal ösztönzi a Miniszterelnökség.

(Miniszterelnökség)

Forrás: kormany.hu

2015.04.05.