Az SZKGE bemutatása:

A Székesfehérvár és Környéke Gazdakör Egyesüt (továbbiakban SZKGE), a székesfehérvári és annak környékén élő, fejér megyei gazdák szervezete.

Az SZKGE céljai:

A gazdakör célja a tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, piacképes termékek előállításának segítése, közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása, valamint a szakmai és gazdasági érdekek képviselete.

Az SZKGE tevékenysége:

Az Egyesület a tagok közös, tartós, jelen Alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 

Az Egyesület céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak fenti céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, azt kizárólag jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordíthatja, továbbá a tagok részére nyereséget nem juttathat. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, Közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni. 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, tehát párt érdekében nem végez politikai tevékenységet, nem állít jelöltet az országgyűlési képviselői választáson, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe, az Európai Parlament tagjának, továbbá a megyei jogú város képviselő-testületébe, valamint nem jelöl polgármestert. Nem minősül azonban közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.

Az SZKGE a MAGOSZ országos szervezetének tagja és részt vesz a Fejér Megyei Gazdakörök Szövetségének tevékenységében is.

Csatlakozzon az egyesülethez!

Jelentkezem