Sikeres kamarai és gazdaköri kezdeményezések a gazdálkodók érdekében

A mai napon az Országgyűlés több, az agrárium számára kedvező törvénymódosítást fogadott el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) kezdeményezésére változnak a termőföldvásárlásra vonatkozó illetékmentesség szabályai, valamint a helyi gazdák számára előnyösen módosul a földforgalmi szabályozás.

Az Országgyűlés a mai napon a földművesek számára kedvező törvényjavaslatokat fogadott el. A módosítás azon gazdák számára jelentős, akik olyan termőföldet vásárolnak – akár a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől is –, amely a vásárlás pillanatában haszonbérlettel terhelt. A NAK és MAGOSZ által kezdeményezett módosítás lehetővé teszi, hogy a földvásárlók haszonbérlettel terhelt termőföldek után az eddiginél szélesebb körben mentesüljenek a vagyonátruházási illeték alól.

A módosítás értelmében azok is mentesülnek az illetékfizetési kötelezettség alól, akik olyan földet vásárolnak, amin öt éven belül lejár a haszonbérleti szerződés. Ennek feltétele viszont, hogy a birtokba kerüléstől öt évig a földet a gazdálkodóknak saját maguknak kell mezőgazdasági vagy erdőgazdasági célra használni, más javára földhasználatot vagy haszonélvezetet nem lehet alapítani. Kikötés még, hogy a feltételek vállalásáról az adóhatóság felé a B400-as nyomtatványon nyilatkozni kell. A visszaélések elkerülését szolgálja, hogy aki a vállalt feltételeket nem tartja be, annak az eredeti illeték kétszeresét kell megfizetni. A jogszabály a folyamatban lévő ügyekre is érvényes.

A NAK, illetve a MAGOSZ kezdeményezésére az Országgyűlés megszavazta a földforgalmi szabályozás módosítását is. Ezzel megszűnt annak lehetősége, hogy egyesek ökológiai gazdálkodás vállalására visszaélésszerűen hivatkozva megelőzzék a helyi gazdálkodókat az elővásárlási rangsorban. A folyamatban lévő ügyekre szintén vonatkozó törvénymódosítás már csak annak adja meg a lehetőséget az ökológiai gazdálkodásra való hivatkozásra, aki hivatalos tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy ténylegesen folytat ilyen tevékenységet. Továbbá a módosítás értelmében csak akkor lehet hivatkozni az ökológiai gazdálkodásra, ha a földterületen három éven belül lejár a haszonbérleti szerződés. Így azon életszerűtlen helyzet is megszűnik, hogy akár több tíz év múlva birtokba vehető földek esetében hivatkozzanak erre az elővásárlási jogosultságra. Ugyanezen szabályok a haszonbérleti szerződésekre is vonatkoznak, így ott is megszűnik ez a visszaélési lehetőség.

A fentieken túl az elmúlt hetekben több, a gazdálkodók számára kedvező kamarai kezdeményezés is sikerrel zárult. Ezek közül a legfontosabb, hogy a NAK fellépésének eredményként a Miniszterelnökség összesen további 40 milliárd forintos forrással kiegészíti az agrár-környezetgazdálkodási programot. 

Forrás: nak.hu

2016.07.04.