Pénzvisszatérítést kapnak a gazdálkodók

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megkezdi a 2015. évi pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítések kifizetését.

A pénzügyi fegyelem alkalmazása miatt a tagállamoknak minden évben csökkentést kell végrehajtania a 2000 eurót meghaladó közvetlen támogatások esetében. A csökkentési együtthatót, amelyet a 2000 eurót meghaladó részre kell alkalmazni, egy adott kérelmezési évre vonatkozóan az Európai Bizottság határozza meg. A levont összegekből keletkező tagállami befizetésekből hozza létre évente az Európai Unió azt a krízistartalékot, amelynek célja a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságok kezelése.
Amennyiben a pénzügyi év végéig ezt a tartalékot nem merítették ki, az EB visszatéríti a tagállamok részére. A tagállam feladata, hogy a termelőknek a levont összeget kifizesse. Mivel a krízistartalékot az idén nem használták fel, Magyarország, a 2015-ös kérelmekre vonatkozóan 13,72 millió eurót (mintegy 4,2 milliárd forint) értékben jogosult a termelők részére kifizetni. A folyósítást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) hivatalból indult eljárás keretében 2016. október 15-ig megvalósítja.

A visszatérítésre azok a mezőgazdasági termelők jogosultak, akik a 2015-ben közvetlen támogatás iránti kérelmet nyújtottak be, közvetlen támogatásaik összege a 2000 eurót meghaladták, valamint 2016. szeptember 21-ig jogerőre emelkedett olyan határozattal rendelkeznek, amely alapján pénzügyi fegyelemből adódó támogatás-csökkentést alkalmaztak.
A visszatérítés összegéről az MVH, az alkalmazott csökkentés arányában hoz határozatot. Az MVH kéri, hogy az érintettek az ügyfél-nyilvántartásban szereplő bankszámlaszámuk és egyéb, a kifizetéshez szükséges adataik helyességét ellenőrizzék. Amennyiben a megadott adatokban változás történt, haladéktalanul kezdjék meg annak módosítását.
Mivel az uniós szabályozás alapján a kifizetésre kizárólag 2016. október 15-ig van lehetősége a tagállamnak, nem lesznek jogosultak a visszatérítésre azok a mezőgazdasági termelők, akik a fenti kötelezettségüknek nem tesznek eleget, így részükre a folyósítás nekik felróható okból, ezen időszak alatt nem teljesíthető. Kivételt képeznek azok az esetek, ahol a kifizetés napján már folyamatban van a mezőgazdasági termelő fizetési számlájára, adataira vonatkozó bejelentés.

(FM Sajtóiroda)

2016.09.28.