Fejér termék

Pályázati felhívás Fejér termék elismerés elnyerésére

A Fejér Vármegyei Önkormányzat „Fejér Termék” elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér vármegyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének – hagyomány, érték, minőség – való megfelelés hangsúlyozása. A „Fejér Termék” elismerést – kategóriánként egyet-egyet – azok kaphatják meg, akik igazoltan Fejér vármegye közigazgatási területén termelt vagy gyűjtött alapanyagokból készült termékeket állítanak elő.

A pályázatot két kategóriában lehet benyújtani:
1. feldolgozott élelmiszer termék,
2. kézműves ipari termék.

Mindkét kategóriában alapvető bírálati szempont, hogy az adott termék előállítása során mennyiben támaszkodnak valamely hagyományos módszer, technológia alkalmazására. További megfelelőségi kritérium, hogy az adott termék kiemelkedő minőségben készüljön el. A feldogozott élelmiszer termék kategóriában friss élelmiszernek nem minősülő termékekkel lehet pályázni. Ebbe nem tartoznak bele általában a friss gyümölcsök és zöldségtermékek, a nem eltartható friss tejtermékek, friss hústermékek. A kézműves ipari termék kategóriában nem kizárt gépi technológia alkalmazása, de a folyamat nem lehet teljesen automatizált, illetve arányának az előállítás folyamatában 50% alatt kell maradnia. Pályázat – pályázati adatlapon – csak a termék előállítója által nyújtható be!

A pályázat kötelező melléklete 2 db – különböző típusú – indoklással ellátott ajánlás. Ajánlást adó lehet: vásárló, üzleti partner, polgármester, a területileg illetékes helyi Leader akciócsoport elnöke; de mindegyik típusú ajánlásból legfeljebb egy (azaz 1 db) nyújtható be.
Az elismerést – a Fejér Vármegyei Önkormányzat nevében – a Fejér Termék Bizottság minden évben egyszer ítéli oda. Az ünnepélyes elismerés-átadásra az év első Megyekorzóján kerül sor.
Az elismerésben részesült pályázók az elismerést marketing munkájukban megjeleníthetik, felhasználhatják.

A pályázatok benyújtási (postai úton történő beérkezés) határideje: 2023. február 28.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton kérjük benyújtani az alábbi címre:
Fejér Vármegyei Önkormányzat
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
A pályázatot zárt borítékban, „Fejér Termék Elismerés 2023 pályázat” megjelöléssel kérjük benyújtani!

A. pályázati felhívás adatlapja, a pályázható termékek áruosztályainak köre, a pályázat sikeressége esetén kötendő használati szerződés-tervezet elérhető a Fejér Vármegyei Önkormányzat (www.fejer.hu/Fejér Termék Elismerés útvonalon), illetve a Fejér Vármegyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum honlapján (www.fejerpaktum.hu). A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja a pályázat mellékletében szereplő megállapodás tervezet rendelkezéseit, vállalja annak aláírását, valamint az abban foglaltak betartását.

Pályázati felhívás: https://www.fejer.hu/fejer-termek-2023-palyazati-felhivas.pdf
Pályázati adatlap: https://www.fejer.hu/fejer-termek-2023-palyazati-adatlap.doc
Pályázható termékek köre: https://www.fejer.hu/fejer-termek-2023-palyazhato-termekek-kore.pdf

2023.02.06.