Megjelentek az idei egységes kérelem benyújtásának szabályai

Megismerhetik a gazdálkodók az idei évben egységes kérelemben
benyújtható EMVA támogatási és kifizetési kérelmek csoportját, valamint
a benyújtás körülményeit, feltételeit és előírásait is.

A Magyar Közlönyben ugyanis már elérhető a 2015. évi
agrár-vidékfejlesztési célú támogatási és kifizetési kérelmek
benyújtásának feltételeiről szóló, 17/2015. (III. 30.) MvM-rendelet.

Az
eltérő forrású támogatásokhoz kapcsolódó támogatási, illetve kifizetési
kérelmet ugyanazon „egységes kérelem” keretében kell benyújtani. A
rendelet szoros összefüggésben áll a Földművelésügyi Minisztérium által
jegyzett, a 2015. évi támogatások igénybevételének egységes eljárási
szabályairól szóló EMGA-rendelettel, hiszen rendkívül fontos, hogy
azonos kérelemhez azonos eljárási szabályok tartoznak.

A
rendelet segít a pontos, hibáktól mentes kérelembenyújtásban. Így a
gazdálkodóknak nem kell szembenézniük az esetleges hibák
következményeivel, a támogatás részleges vagy akár teljes elvesztésének
veszélyével.

Az egységes kérelem kifizetési kérelemnek minősül az alábbi jogcímeknél:

 1. Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás
 2. Erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás
 3. Ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatás
 4. Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás
 5. Évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás
 6. Agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás
 7. Agrár-környezetgazdálkodási támogatás
 8. Erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás
 9. Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás
 10. Kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatás
 11. Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatás
 12. Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatás
 13. Erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás
 14. Erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás

Az egységes kérelem támogatási és kifizetési kérelemnek minősül a következő jogcímek esetében:

 1. Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.
 2. Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.
 3. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.

(Földművelésügyi Minisztérium)

Forrás: kormany.hu

2015.04.02.