Illeték-visszatérítés a földtörvény miatt

Kérhető a Nemzeti Adó és Vámhivataltól a korábban megállapított, termőföldekkel kapcsolatos illeték egy részének visszatérítése.
2014. május elsején a törvény erejénél fogva semmissé váltak a „spekulatív” – nem hozzátartozóval kötött – haszonélvezeti jogok a termőföldeken. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint ez illeték-visszatérítésre ad okot – amennyiben a jog hamarabb szűnt meg, mint ahogyan azt a szerződő felek eredetileg a szerződésben kikötötték (konkrét időpont vagy határozatlan idő). Ha a 2014. május 1-jei dátum a konkrét vagy határozatlan időpontban bekövetkező esemény „vélelmezett időpontjánál” felénél hamarabbi, akkor kérhető a korábban megállapított illeték egy részének visszatérítése.

Forrás: nak.hu

2016.09.28.