A földhasználat átadásának szabályai 2021-től

Egyszerűsödtek a földcsere szabályai

Már nem kell földművesnek lennie a cserepartnernek!

Komoly akadály hárult el a birtokösszevonások elől, hiszen eddig csak maximum 1 hektárig lehetett földet cserélni a földművesnek nem minősülő személlyel.

A jogszabály ugyanis új földszerzésnek minősíti a cserét, még akkor is, ha az ügylet során éppenséggel kevesebb földet kaptunk cserébe.

A Földforgalmi törvény módosítása után ez az akadály elhárult a birtokegyesítések elől:

– A törvényes örökléssel szerzett föld cseréje esetén már túlléphető az 1 hektáros és a 300 hektáros tulajdoni maximum a csereterület mértékével

és

– A 2014. május 1-jén már meglévő föld cseréje esetén szintén túlléphető az 1 hektáros és a 300 hektáros tulajdoni maximum a csereterület mértékével.

Az viszont nem változott, hogy csere esetén sem ütközhetünk a feltűnő értékaránytalanság tilalmába.

Jogszabályhely: Földforgalmi tv. 17. § (1) bekezdés d) pont illetve (2) bekezdés